Aplicatie care vine in ajutorul companiilor din sectorul medical cu o solutie pentru gestionarea mai eficienta a bazelor de date care cuprind informatii despre companii partenere, clienti, angajati, planificarea examenelor medicale (pentru medicina muncii sau specifice), raportarea serviciilor prestate.

Managementul activitatilor privind medicina muncii la nivelul clinicilor sau cabinetelor medicale individuale, care presteaza aceste servicii individual sau in cadru contractual cu companii beneficiare.

Functionalitati

 • Evidenta angajatilor, a rutelor profesionale si a fiselor medicale atat la nivelul furnizorului de servicii medicale de medicina muncii cat si la nivelul departamentelor HR al companiilor beneficiare, in mod on-line.
 • Fisa factorilor de risc.
 • Evidenta si planificarea Examenelor clinice periodice.
 • Dosar medical cu istoricul antecedentelor medicale si a fiselor de examene medicale periodice.
 • Managementul financiar al examenelor medicale si al analizelor efectuate, la nivel de pacient sau companie beneficiara.

Beneficii

 • Acces la nivel de Cloud a utilizatorilor din cadrul cabinetelor medicale, al companiilor beneficiare si al pacientilor folosind sisteme de securitate si restrictii in functie de utilizator.
  • Permit definirea categoriilor, tipologiilor, denumirilor, etc. in mod unic,
  • Utilizatorii pot adauga nomenclatoare cu structura personalizata,
  • Valorile definite sunt unice si nu permit redundanta,
  • Selectare rapida a optiunilor la utilizare,
  • Integrare la nivelul documentelor,
  • Rapoarte sintetice si analitice dinamice,
  • Permite definirea de tipologii ierarhice,
  • Versionare si istoric al utilizarii datelor,
  • Acces la date in functie de roluri si drepturi.