iCloudSolutions


PREZENTARE PROIECT | ACTIVITATI PROIECT | MEDIA | REZULTATE


PREZENTARE PROIECT

“Competitivi împreună”

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvottare Regionala prin ProgramuI OperationaI Competitivitate 2014-2020″

Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Obiectiv specific 2.2. Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC

Acţiunea 2.2.1  „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”

Contract 62/ 04.08.2017, SMIS 115726

Proiectul iCLOUDSOLUTIONS vizeaza creșterea contribuției sectorului TIC la competitivitatea economiei românești prin dezvoltarea unor soluții software bazate pe nomenclatoare dinamice, ce pot fi adaptate unor industrii diferite, raspunzand in acest fel obiectivului specific al POC 221 cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica.

Sistemul de nomenclataoare dinamice in realizarea de aplicatii software, ideea inovativa de la care a pornit construirea acestui proiect, se bazează pe un sistem de definire și protecție care asigură acuratețea datelor și eliminarea procesului de redundanță.

   Obiectivele specifice pe care prezentul proiect le urmărește sunt următoarele:

 1. Dezvoltarea unei aplicații TIC specifice firmelor de medicina muncii, iCloudMed, pentru gestionarea bazei de date a clienților, companii sau angajați, a investigațiilor aferente (examen medical si fisa factori de risc), precum și pentru obținerea de rapoarte privind planificarea examenelor medicale, raportarea serviciilor prestate, liste specifice ale angajaților cu controale medicale speciale. Beneficiile unei astfel de aplicatii au în vedere: folosirea de nomenclatoare pentru definirea categoriilor de boli și tratamente
 • utilizarea de nomenclatoare pentru predefinirea de rezultate și analize medicale standard, pentru eficientizarea managementului pacienților.
 • predefinirea/gestionarea utilizatorilor atât clienți companii cât și angajați individuali, inclusiv transferul de informații între diverși beneficiari.
 • realizarea de rapoarte sintetice și analitice pe baza datelor medicale și a serviciilor prestate.
 • extragerea la nivel de aplicație web și mobilă a datelor și rapoartelor sintetice.
 • accesul on-line, la nivel de cloud a beneficierilor și clienților aplicației folosind sisteme de securitate.
 1. Dezvoltarea unei aplicații inovative de tip furnizare de servicii în cloud, iCloudServices, care să permită întâlnirea cererii cu oferta într-un mediu virtual. Beneficiile pe care le aduce o astfel de aplicație sunt următoarele:
 • folosirea de nomenclatoare pentru definirea categoriilor de servicii,
  utilizarea nomenclatoarelor pentru definirea diverselor tipologii de beneficiari și furnizori.
 • predefinirea și gestionarea utilizatorilor atât clienți companii cât și clienți individuali, inclusiv transferul de informații între furnizori și beneficiari.
 • realizarea de rapoarte sintetice și analitice pe baza informațiilor și a serviciilor prestate, inclusiv monitorizarea feedback-ului clienților.
 • extragerea la nivel de aplicație web și mobilă a datelor și rapoartelor statistice.
 • accesul on-line, la nivel de cloud a beneficiaerilor și clienților aplicației folosind sisteme de securitate.
 • partajarea datelor la nivel de resursă, fiecare utilizator, în funcție de rolul său, are acces la zona securizată specifică.

Realizarea prezentului proiect presupune activitati de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniul tehnologiei informatiei, realizate prin cooperarea intre doua firme de IT: lider Cloud Soft SRL si partener INOVEZ IT SRL, membre in clusterele centrate pe IT: Cluj IT si iTech Transilvania by Aries Transilvania.

ACTIVITATI

Dezvoltare experimentala – realizare prototip aplicatie medicina muncii – iCloudMed
Dezvoltarea prototipului aplicației iCloudMed are la bază structura de tip evoluționară, bazată și pe metodologia Agile, care presupune revenirea la fiecare etapă, pe măsură ce sunt identificate noi aspecte în cadrul fiecărei activități.

Dezvoltare experimentala – realizare prototip aplicatie pentru servicii in Cloud – iCloudServices
Dezvoltarea prototipului aplicației iCloudMed are la bază structura de tip evoluționară, bazată și pe metodologia Agile, care presupune revenirea la fiecare etapă, pe măsură ce sunt identificate noi aspecte în cadrul fiecărei activități.

MEDIA

Masuri Informare si publicitate

 1. Comunicate de presa
 • Comunicat de presa lansare proiect publicat in data de 19.09.2017 in ziarul National cu erata publicata in data de 19.09.2017 in Ziarul National.
 • Comunicat de presa finalizare proiect publicat in data de 31.07.2019 in ziarul National

 

 1. Organizare evenimente diseminare rezultate proiect
 • 1 workshop diseminare rezultate – organizat in data de 11.07.2019 in cadrul Universitatii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia la care au participat conform listelor de prezenta 43 de persoane. Evenimentul a fost structurat dupa cum urmeaza: Workshop 1: laborator lucru pe grupe de studenți si Workshop 2: brainstorming pe grupe de studenți. Au fost realizate demonstratii ale aplicatiilor realizate in cadrul proiectului iCLOUDMED si iCLOUDSERVICES. In cadrul evenimentului, participantii au beneficiat de servicii de catering.
 • 1 conferinta diseminare rezultate – organizata in data de 30.07.2019 in una dintre salile de evenimente ale Universitatii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia inchiairata pentru perioada de desfasurare a evenimentului la care au participat conform listei de prezenta 44 de persoane. In cadrul evenimentului au fost prezentate atat activitatile derulare in cadrul proiectului, perioada de desfasurare, buget, cat si demonstratii practice a prototipurilor de aplicatii dezvoltate in cadrul proiectului iCLOUDMED si iCLOUDSERVICES. Totodata, au fost prezentate avantajele si aspectele inovatoare a aplicatiilor in cadrul demonstratiilor.

Masuri de promovare a aplicatiilor dezvoltate in cadrul proiectului

 1. Participare conferinte de interes pe perioada de implementare a proiectului
 • Cluj Innovation Days 2018 – 24-25 mai 2018 Cluj Napoca

Participarea unor experti din cadrul proiectului la un eveniment pentru promovarea rezultatelor proiectului pe scară largă. În cadrul conferinței proiectul iCLOUDSOLUTIONS a beneficiat de promovarea rezultatelor pe scară largă prin prezentarea dedicată și diseminarea rezultatelor în cadrul conferinței prin materiale tipărite de promovare a proiectului.

 • ICESS 2019 organizata de catre Academia de Studii Economice Bucuresti

Participarea unor experti din cadrul proiectului la un eveniment pentru promovarea rezultatelor proiectului pe scară largă. În cadrul conferinței proiectul iCLOUDSOLUTIONS a beneficiat de promovarea rezultatelor pe scară largă prin prezentarea dedicată și diseminarea rezultatelor în cadrul conferinței prin materiale tipărite de promovare a proiectului.

 1. Participare la targuri de interes pe perioada de implementare a proiectului
 • Internet & Mobile World editia a 7a – 3-4 Octombrie 2018 Bucuresti (Romexpo)
 • Inno Tech Summit- 24 Octombrie 2018 Stockholm- Suedia

 

 REZULTATE

APLICATIE ICLOUDMED

 • Documentatie de analiza si proiectare: iCloudMedAnaliza, iCloudMedProiectare
 • Documentatie finala iCloudMed
 • DEMO aplicatie iCloud Med

iCloudMed

APLICATIE ICLOUDSERVICES

 • Documentatie de analiza si proiectare: ICloudServices_analiza si ICloudServices_Proiectare
 • Documentatie finala iCloudServices
 • DEMO aplicatie iCloud Services

iCloudServices

*Pentru accesarea versiunilor DEMO ale celor 2 aplicatii dezvoltate in cadrul proiectului va rugam sa ne contactati pentru obtinerea datelor de inregistrare la adresa de email.

Certificat de inregistrare in registrul national al programelor pe calculator cu seria 799779BM nr.09888 din data de 23.07.2019 pentru aplicatiile dezvoltate in cadrul proiectului. (de atasat documentul)


PREZENTARE PROIECT | ACTIVITATI PROIECT | MEDIA | REZULTATE


Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro